Gå til innholdet
Blokk A Felt B1:123456etasje
Tilbake til oversikt A1.1 A1.2 A1.3 A1.4
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • A1.1 98,00 3 1 etasje Solgt
 • A1.2 64,50 3 1 etasje Solgt
 • A1.3 45,00 2 1 etasje Solgt
 • A1.4 45,00 2 1 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: A1.1
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 98,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 960,00
 • Leil.nr: A1.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 290,00
 • Leil.nr: A1.3
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 900,00
 • Leil.nr: A1.4
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 900,00
Prisliste Fakta
Blokk A Felt B1:123456etasje
Tilbake til oversikt A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • A2.1 98,00 3 2 etasje Solgt
 • A2.2 64,50 3 2 etasje Solgt
 • A2.3 45,00 2 2 etasje Solgt
 • A2.4 45,00 2 2 etasje Solgt
 • A2.5 85,50 3 2 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: A2.1
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 98,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 960,00
 • Leil.nr: A2.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 290,00
 • Leil.nr: A2.3
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 900,00
 • Leil.nr: A2.4
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 900,00
 • Leil.nr: A2.5
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 85,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 710,00
Prisliste Fakta
Blokk A Felt B1:123456etasje
Tilbake til oversikt A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • A3.1 98,00 3 3 etasje Solgt
 • A3.2 64,50 3 3 etasje Solgt
 • A3.3 45,00 2 3 etasje Solgt
 • A3.4 45,00 2 3 etasje Solgt
 • A3.5 85,50 3 3 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: A3.1
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 98,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 960,00
 • Leil.nr: A3.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 290,00
 • Leil.nr: A3.3
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 900,00
 • Leil.nr: A3.4
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 900,00
 • Leil.nr: A3.5
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 85,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 710,00
Prisliste Fakta
Blokk A Felt B1:123456etasje
Tilbake til oversikt A4.1 A4.2 A4.3 A4.4
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • A4.1 120,50 3 4 etasje Solgt
 • A4.2 45,00 2 4 etasje Solgt
 • A4.3 45,00 2 4 etasje Solgt
 • A4.4 85,50 3 4 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: A4.1
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 120,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 410,00
 • Leil.nr: A4.2
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 900,00
 • Leil.nr: A4.3
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 900,00
 • Leil.nr: A4.4
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 85,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 710,00
Prisliste Fakta
Blokk A Felt B1:123456etasje
Tilbake til oversikt A5.1 A5.2 A5.3
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • A5.1 97,50 2 5 etasje Solgt
 • A5.2 45,00 3 5 etasje Solgt
 • A5.3 85,50 3 5 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: A5.1
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 97,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 950,00
 • Leil.nr: A5.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 900,00
 • Leil.nr: A5.3
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 85,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 710,00
Prisliste Fakta
Blokk A Felt B1:123456etasje
Tilbake til oversikt A6.1 A6.2
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • A6.1 88,00 4 6 etasje Solgt
 • A6.2 85,50 3 6 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: A6.1
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 88,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 760,00
 • Leil.nr: A6.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 85,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 710,00
Prisliste Fakta
Blokk B Felt B1:1234567etasje
Tilbake til oversikt B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B1.5 B1.6 B1.7 B1.8
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B1.1 86,00 3 1 etasje Solgt
 • B1.2 64,50 3 1 etasje Solgt
 • B1.3 45,00 2 1 etasje Solgt
 • B1.4 45,00 2 1 etasje Solgt
 • B1.5 85,50 3 1 etasje Solgt
 • B1.6 90,00 3 1 etasje Solgt
 • B1.7 45,00 2 1 etasje Solgt
 • B1.8 64,50 3 1 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B1.1
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 86,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 649,00
 • Leil.nr: B1.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 199,00
 • Leil.nr: B1.3
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 675,00
 • Leil.nr: B1.4
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 675,00
 • Leil.nr: B1.5
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 85,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 283,00
 • Leil.nr: B1.6
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 90,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 735,00
 • Leil.nr: B1.7
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 675,00
 • Leil.nr: B1.8
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 968,00
Prisliste Fakta
Blokk B Felt B1:1234567etasje
Tilbake til oversikt B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 B2.7 B2.8 B2.9
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B2.1 98,00 3 2 etasje Solgt
 • B2.2 64,50 3 2 etasje Solgt
 • B2.3 45,00 2 2 etasje Solgt
 • B2.4 45,00 2 2 etasje Solgt
 • B2.5 85,50 3 2 etasje Solgt
 • B2.6 90,00 3 2 etasje Solgt
 • B2.7 45,00 2 2 etasje Solgt
 • B2.8 64,50 3 2 etasje Solgt
 • B2.9 93,50 3 2 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B2.1
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 98,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 906,00
 • Leil.nr: B2.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 968,00
 • Leil.nr: B2.3
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 675,00
 • Leil.nr: B2.4
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 675,00
 • Leil.nr: B2.5
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 85,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 283,00
 • Leil.nr: B2.6
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 90,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 735,00
 • Leil.nr: B2.7
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 675,00
 • Leil.nr: B2.8
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 968,00
 • Leil.nr: B2.9
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 93,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 820,00
Prisliste Fakta
Blokk B Felt B1:1234567etasje
Tilbake til oversikt B3.1 B3.2 B3.3 B3.4 B3.5 B3.6 B3.7 B3.8 B3.9
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B3.1 98,00 3 3 etasje Solgt
 • B3.2 64,50 3 3 etasje Solgt
 • B3.3 45,00 2 3 etasje Solgt
 • B3.4 45,00 2 3 etasje Solgt
 • B3.5 85,50 3 3 etasje Solgt
 • B3.6 90,00 3 3 etasje Solgt
 • B3.7 45,00 2 3 etasje Solgt
 • B3.8 64,50 3 3 etasje Solgt
 • B3.9 93,50 3 3 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B3.1
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 98,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 470,00
 • Leil.nr: B3.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 968,00
 • Leil.nr: B3.3
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 675,00
 • Leil.nr: B3.4
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 675,00
 • Leil.nr: B3.5
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 85,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 649,00
 • Leil.nr: B3.6
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 90,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 735,00
 • Leil.nr: B3.7
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 675,00
 • Leil.nr: B3.8
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 968,00
 • Leil.nr: B3.9
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 93,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 820,00
Prisliste Fakta
Blokk B Felt B1:1234567etasje
Tilbake til oversikt B4.1 B4.2 B4.3 B4.4 B4.5 B4.6 B4.7 B4.8
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B4.1 120,50 4 4 etasje Solgt
 • B4.2 45,00 2 4 etasje Solgt
 • B4.3 45,00 2 4 etasje Solgt
 • B4.4 85,50 3 4 etasje Solgt
 • B4.5 90,00 3 4 etasje Solgt
 • B4.6 45,00 2 4 etasje Solgt
 • B4.7 64,50 3 4 etasje Solgt
 • B4.8 93,50 3 4 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B4.1
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 120,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 808,00
 • Leil.nr: B4.2
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 675,00
 • Leil.nr: B4.3
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 770,00
 • Leil.nr: B4.4
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 85,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 649,00
 • Leil.nr: B4.5
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 90,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 735,00
 • Leil.nr: B4.6
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 770,00
 • Leil.nr: B4.7
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 199,00
 • Leil.nr: B4.8
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 93,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 820,00
Prisliste Fakta
Blokk B Felt B1:1234567etasje
Tilbake til oversikt B5.1 B5.2 B5.3 B5.4 B5.5 B5.6
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B5.1 98,00 3 5 etasje Solgt
 • B5.2 85,50 3 5 etasje Solgt
 • B5.3 90,00 3 5 etasje Solgt
 • B5.4 45,00 2 5 etasje Solgt
 • B5.5 64,50 3 5 etasje Solgt
 • B5.6 93,50 3 5 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B5.1
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 98,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 470,00
 • Leil.nr: B5.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 85,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 649,00
 • Leil.nr: B5.3
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 90,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 735,00
 • Leil.nr: B5.4
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 770,00
 • Leil.nr: B5.5
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 199,00
 • Leil.nr: B5.6
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 93,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 820,00
Prisliste Fakta
Blokk B Felt B1:1234567etasje
Tilbake til oversikt B6.1 B6.2 B6.3 B6.4
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B6.1 114,50 3 6 etasje Solgt
 • B6.2 64,50 3 6 etasje Solgt
 • B6.3 64,50 3 6 etasje Solgt
 • B6.4 93,50 3 6 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B6.1
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 114,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 3 271,00
 • Leil.nr: B6.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 199,00
 • Leil.nr: B6.3
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 968,00
 • Leil.nr: B6.4
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 93,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 820,00
Prisliste Fakta
Blokk B Felt B1:1234567etasje
Tilbake til oversikt B7.1 B7.2 B7.3
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B7.1 114,00 4 7 etasje Solgt
 • B7.2 64,50 3 7 etasje Solgt
 • B7.3 93,50 3 7 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B7.1
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 114,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 710,00
 • Leil.nr: B7.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 968,00
 • Leil.nr: B7.3
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 93,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 820,00
Prisliste Fakta
Blokk C Felt B1:1234567etasje
Tilbake til oversikt C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • C1.1 86,00 3 1 etasje Solgt
 • C1.2 64,50 3 1 etasje Solgt
 • C1.3 45,00 2 1 etasje Solgt
 • C1.4 45,00 2 1 etasje Solgt
 • C1.5 85,50 3 1 etasje Solgt
 • C1.6 90,00 3 1 etasje kr 3 890 000,00
 • C1.7 45,00 2 1 etasje Solgt
 • C1.8 64,50 3 1 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: C1.1
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 86,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 663,00
 • Leil.nr: C1.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 210,00
 • Leil.nr: C1.3
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 777,00
 • Leil.nr: C1.4
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 777,00
 • Leil.nr: C1.5
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 85,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 663,00
 • Leil.nr: C1.6
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: kr 3 890 000,00
 • BRA: 90,00 kvm
 • Status: Ledig
 • Felleskostnader: kr 2 750,00
 • Leil.nr: C1.7
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 777,00
 • Leil.nr: C1.8
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 210,00
Prisliste Fakta
Blokk C Felt B1:1234567etasje
Tilbake til oversikt C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C2.6 C2.7 C2.8 C2.9
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • C2.1 98,00 3 2 etasje Solgt
 • C2.2 64,50 3 2 etasje Solgt
 • C2.3 45,00 2 2 etasje Solgt
 • C2.4 45,00 2 2 etasje Solgt
 • C2.5 85,50 3 2 etasje Solgt
 • C2.6 90,00 3 2 etasje Solgt
 • C2.7 45,00 2 2 etasje Solgt
 • C2.8 64,50 3 2 etasje Solgt
 • C2.9 93,50 3 2 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: C2.1
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 98,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 923,00
 • Leil.nr: C2.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 210,00
 • Leil.nr: C2.3
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 777,00
 • Leil.nr: C2.4
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 777,00
 • Leil.nr: C2.5
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 85,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 663,00
 • Leil.nr: C2.6
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 90,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 750,00
 • Leil.nr: C2.7
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 777,00
 • Leil.nr: C2.8
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 210,00
 • Leil.nr: C2.9
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 93,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 836,00
Prisliste Fakta
Blokk C Felt B1:1234567etasje
Tilbake til oversikt C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 C3.5 C3.6 C3.7 C3.8 C3.9
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • C3.1 98,00 3 3 etasje Solgt
 • C3.2 64,50 3 3 etasje Solgt
 • C3.3 45,00 2 3 etasje Solgt
 • C3.4 45,00 2 3 etasje Solgt
 • C3.5 85,50 3 3 etasje Solgt
 • C3.6 90,00 3 3 etasje Solgt
 • C3.7 45,00 2 3 etasje Solgt
 • C3.8 64,50 3 3 etasje Solgt
 • C3.9 93,50 3 3 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: C3.1
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 98,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 923,00
 • Leil.nr: C3.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 210,00
 • Leil.nr: C3.3
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 777,00
 • Leil.nr: C3.4
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 777,00
 • Leil.nr: C3.5
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 85,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 663,00
 • Leil.nr: C3.6
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 90,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 750,00
 • Leil.nr: C3.7
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 777,00
 • Leil.nr: C3.8
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 210,00
 • Leil.nr: C3.9
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 93,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 836,00
Prisliste Fakta
Blokk C Felt B1:1234567etasje
Tilbake til oversikt C4.1 C4.2 C4.3 C4.4 C4.5 C4.6 C4.7 C4.8
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • C4.1 120,50 4 4 etasje Solgt
 • C4.2 45,00 2 4 etasje Solgt
 • C4.3 45,00 2 4 etasje Solgt
 • C4.4 85,50 3 4 etasje Solgt
 • C4.5 90,00 3 4 etasje kr 4 350 000,00
 • C4.6 45,00 2 4 etasje Solgt
 • C4.7 64,50 3 4 etasje Solgt
 • C4.8 93,50 3 4 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: C4.1
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 120,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 3 420,00
 • Leil.nr: C4.2
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 777,00
 • Leil.nr: C4.3
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 777,00
 • Leil.nr: C4.4
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 85,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 663,00
 • Leil.nr: C4.5
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: kr 4 350 000,00
 • BRA: 90,00 kvm
 • Status: Ledig
 • Felleskostnader: kr 2 750,00
 • Leil.nr: C4.6
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 777,00
 • Leil.nr: C4.7
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 210,00
 • Leil.nr: C4.8
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 93,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 836,00
Prisliste Fakta
Blokk C Felt B1:1234567etasje
Tilbake til oversikt C5.1 C5.2 C5.3 C5.4 C5.5 C5.6
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • C5.1 98,00 3 5 etasje Solgt
 • C5.2 85,50 3 5 etasje Solgt
 • C5.3 90,00 3 5 etasje kr 4 450 000,00
 • C5.4 45,00 2 5 etasje Solgt
 • C5.5 64,50 3 5 etasje Solgt
 • C5.6 93,50 3 5 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: C5.1
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 98,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 923,00
 • Leil.nr: C5.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 85,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 663,00
 • Leil.nr: C5.3
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: kr 4 450 000,00
 • BRA: 90,00 kvm
 • Status: Ledig
 • Felleskostnader: kr 2 750,00
 • Leil.nr: C5.4
 • Rom: 2
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 45,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 1 777,00
 • Leil.nr: C5.5
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 210,00
 • Leil.nr: C5.6
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 93,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 836,00
Prisliste Fakta
Blokk C Felt B1:1234567etasje
Tilbake til oversikt C6.1 C6.2 C6.3 C6.4
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • C6.1 114,50 3 6 etasje Solgt
 • C6.2 64,50 3 6 etasje Solgt
 • C6.3 64,50 3 6 etasje kr 3 690 000,00
 • C6.4 93,50 3 6 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: C6.1
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 114,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 3 290,00
 • Leil.nr: C6.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 210,00
 • Leil.nr: C6.3
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: kr 3 690 000,00
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Ledig
 • Felleskostnader: kr 2 210,00
 • Leil.nr: C6.4
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 93,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 836,00
Prisliste Fakta
Blokk C Felt B1:1234567etasje
Tilbake til oversikt C7.1 C7.2 C7.3
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • C7.1 114,00 4 7 etasje Solgt
 • C7.2 64,50 3 7 etasje Solgt
 • C7.3 93,50 3 7 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: C7.1
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 114,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 3 268,00
 • Leil.nr: C7.2
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 64,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 210,00
 • Leil.nr: C7.3
 • Rom: 3
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 93,50 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 2 836,00
Prisliste Fakta
Rekkehus Felt B2
Tilbake til oversikt B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 B2-5 B2-6 B2-7 B2-8
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B2-1 181,00 5 1 etasje Solgt
 • B2-2 150,00 5 1 etasje Solgt
 • B2-3 150,00 5 1 etasje Solgt
 • B2-4 150,00 5 1 etasje Solgt
 • B2-5 150,00 5 1 etasje Solgt
 • B2-6 150,00 5 1 etasje Solgt
 • B2-7 150,00 5 1 etasje Solgt
 • B2-8 181,00 5 1 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B2-1
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 181,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B2-2
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 150,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B2-3
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 150,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B2-4
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 150,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B2-5
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 150,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B2-6
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 150,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B2-7
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 150,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B2-8
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 181,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
Prisliste Fakta
Rekkehus Felt B3
Tilbake til oversikt B3-1 B3-2 B3-3 B3-4 B3-5 B3-6
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B3-1 150,00 5 1 etasje Solgt
 • B3-2 150,00 5 1 etasje Solgt
 • B3-3 150,00 5 1 etasje Solgt
 • B3-4 150,00 5 1 etasje Solgt
 • B3-5 150,00 5 1 etasje Solgt
 • B3-6 181,00 5 1 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B3-1
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 150,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B3-2
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 150,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B3-3
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 150,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B3-4
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 150,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B3-5
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 150,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B3-6
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 181,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
Prisliste Fakta
Rekkehus Felt B4
Tilbake til oversikt B4-1 B4-2 B4-3 B4-4
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B4-1 121,00 5 1 etasje Solgt
 • B4-2 100,00 4 1 etasje Solgt
 • B4-3 100,00 4 1 etasje Solgt
 • B4-4 121,00 5 1 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B4-1
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 121,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B4-2
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B4-3
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B4-4
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 121,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
Prisliste Fakta
Rekkehus Felt B5
Tilbake til oversikt B5-1 B5-2 B5-3 B5-4 B5-5 B5-6
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B5-1 120,00 4 1 etasje Solgt
 • B5-2 86,00 4 1 etasje Solgt
 • B5-3 86,00 4 1 etasje Solgt
 • B5-4 86,00 4 1 etasje Solgt
 • B5-5 86,00 4 1 etasje Solgt
 • B5-6 86,00 4 1 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B5-1
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 120,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B5-2
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 86,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B5-3
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 86,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B5-4
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 86,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B5-5
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 86,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B5-6
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 86,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
Prisliste Fakta
Rekkehus Felt B5
Tilbake til oversikt B5-7 B5-8 B5-9 B5-10 B5-11 B5-12
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B5-7 86,00 4 1 etasje Solgt
 • B5-8 86,00 4 1 etasje Solgt
 • B5-9 86,00 4 1 etasje Solgt
 • B5-10 86,00 4 1 etasje Solgt
 • B5-11 86,00 4 1 etasje Solgt
 • B5-12 120,00 5 1 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B5-7
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 86,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B5-8
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 86,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B5-9
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 86,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B5-10
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 86,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B5-11
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 86,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B5-12
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 120,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
Prisliste Fakta
Rekkehus Felt B6
Tilbake til oversikt B6-1 B6-2 B6-3 B6-4
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B6-1 120,00 5 1 etasje Solgt
 • B6-2 100,00 4 1 etasje Solgt
 • B6-3 100,00 4 1 etasje Solgt
 • B6-4 120,00 5 1 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B6-1
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 120,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B6-2
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B6-3
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B6-4
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 120,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
Prisliste Fakta
Rekkehus Felt B6
Tilbake til oversikt B6-5 B6-6 B6-7 B6-8 B6-9
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B6-5 120,00 5 1 etasje Solgt
 • B6-6 100,00 4 1 etasje Solgt
 • B6-7 100,00 4 1 etasje Solgt
 • B6-8 100,00 4 1 etasje Solgt
 • B6-9 120,00 5 1 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B6-5
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 120,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B6-6
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B6-7
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B6-8
 • Rom: 4
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
 • Leil.nr: B6-9
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 120,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 0,00
Prisliste Fakta
Rekkehus Felt B7
Tilbake til oversikt B7-1 B7-2 B7-3 B7-4 B7-5 B7-6
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B7-1 120,00 5 1 etasje Solgt
 • B7-2 100,00 5 1 etasje Solgt
 • B7-3 100,00 5 1 etasje Solgt
 • B7-4 100,00 5 1 etasje Solgt
 • B7-5 100,00 5 1 etasje Solgt
 • B7-6 120,00 5 1 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B7-1
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 120,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 220,00
 • Leil.nr: B7-2
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 220,00
 • Leil.nr: B7-3
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 220,00
 • Leil.nr: B7-4
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 220,00
 • Leil.nr: B7-5
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 220,00
 • Leil.nr: B7-6
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 120,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 220,00
Prisliste Fakta
Rekkehus Felt B8
Tilbake til oversikt B8-1 B8-2 B8-3 B8-4 B8-5 B8-6 B8-7
Leil.nr Bra Rom Etasje Pris
 • B8-1 120,00 5 1 etasje Solgt
 • B8-2 100,00 5 1 etasje Solgt
 • B8-3 100,00 5 1 etasje Solgt
 • B8-4 100,00 5 1 etasje Solgt
 • B8-5 100,00 5 1 etasje Solgt
 • B8-6 100,00 5 1 etasje Solgt
 • B8-7 120,00 5 1 etasje Solgt
Velg en leilighet/rekkehus for å se info.
 • Leil.nr: B8-1
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 120,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 220,00
 • Leil.nr: B8-2
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 220,00
 • Leil.nr: B8-3
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 220,00
 • Leil.nr: B8-4
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 220,00
 • Leil.nr: B8-5
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 220,00
 • Leil.nr: B8-6
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 100,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 220,00
 • Leil.nr: B8-7
 • Rom: 5
 • Kjøpesum: Solgt
 • BRA: 120,00 kvm
 • Status: Solgt
 • Felleskostnader: kr 220,00
Prisliste